Privacyverklaring

Deze privacyverklaring geeft u meer inzicht in de verwerking van uw persoonlijke gegevens bij Liv-art. Liv-art gaat zeer vertrouwelijk om met uw persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld door Liv-art en alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor de gegevens verstrekt zijn door de persoon in kwestie. 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Liv-art BV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Liv-art BV, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Liv-art verstrekt. Liv-art BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

WAAROM HEEFT LIV-ART GEGEVENS NODIG?

Liv-art BV verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen, indien u telefonisch onverwacht niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Liv-art BV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitwerken van een aangevraagde offerte alsook voor het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

DELEN MET ANDEREN

Liv-art verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een offerte voor u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Liv-art worden algemene bezoekgegevens bijgehouden waaronder het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@liv-art.be. Liv-art BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Liv-art BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Liv-art maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Liv-art verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Liv-art BV op via info@liv-art.be.  is een website van Liv-art BV. Liv-art BV is als volgt te bereiken:

Post-/vestigingsadres: Koekhoven 32, B-2330 Merksplas